Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

OPŁATY

  • z tytułu wykonywanych czynności notariusz pobiera wynagrodzenie (taksę notarialną), której maksymalne stawki określone są w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku - w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2013r. poz. 237 ze zm.),
  • od wynagrodzenia zgodnie z treścią art.41 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. - o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017r. poz.1221 ze zm.) pobierany i odprowadzany jest przez notariusza podatek VAT, w aktualnie obowiązującej stawce (obecnie 23%),
  • notariusz jest również płatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) - zgodnie z treścią art. 10 ustawy z dnia 9 września 2000 roku - o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2017r. poz.1150 ze zm.) oraz podatku od spadków i darowizn (SD) - zgodnie z treścią art. 18 ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku - o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2017r. poz.833 ze zm.) i jest zobowiązany te podatki pobrać i przekazać je właściwym organom podatkowym,
  • jeżeli akt notarialny zawiera wniosek o wpis do księgi wieczystej lub wniosek o założenie księgi wieczystej, notariusz pobiera również opłaty sądowe określone w ustawie z dnia 28 lipca 2005 roku - o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2016r. poz.623 ze zm.) i przekazuje je na rachunki właściwych sądów.  

 

Notariusz na każdym sporządzonym dokumencie określa wysokość pobranego wynagrodzenia, podatku i opłat sądowych powołując się przy tym i wskazując właściwą podstawę prawną. W celu uzyskania informacji o wysokości opłat związanych z dokonywana czynnością notarialną prosimy o kontakt z Kancelarią (osobisty, telefoniczny lub mailowy) - dane poniżej.

 

Opłaty z tytułu dokonywanej czynności notarialnej uiszcza się w kasie Kancelarii po jej dokonaniu:

                  - gotówką

                  - kartą płatniczą lub kredytową (Visa, Mastercard, blik).

Istnieje także możliwość uiszczenia opłat przelewem przed dokonaniem czynności notarialnej na rachunek bankowy Kancelarii o numerze:

33 1090 1102 0000 0001 3403 9832 

prowadzonym przez Santander Bank Polska S.A.

  

Szybki kontakt:

Notariusz Cezary Jędrowicz

ul. Świętojańska 43 lok. 25
81-391 Gdynia(wejście od ulicy J. Wybickiego)

ZADZWOŃ:
+48 58 354 32 79
+48 512 959 311

Email:
cezary.jedrowicz@gdin.pl