Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

CZYNNOŚCI NOTARIALNE

Kancelaria Notarialna Cezary Jędrowicz z siedzibą w Gdyni od lat oferuje Klientom usługi z zakresu czynności notarialnych. Stawiamy na stabilność, rzetelność oraz profesjonalizm. Zdobyte doświadczenie pozwala nam świadczyć usługi notarialne zgodnie z wymogami i standardami urzędu, co przekłada się na satysfakcję Klientów. Dbamy o prawidłowy przebieg powierzonych nam spraw, i z precyzją realizujemy każde powierzone nam czynności notarialne. Ogromną uwagę przywiązujemy do odpowiedniego zabezpieczenia interesów prawnych stron danej sprawy.

 

Notariusz wyjaśni wszystkie wątpliwości.


Kancelaria Notarialna Cezary Jędrowicz usytuowana w Gdyni udziela szczegółowych informacji na temat danej czynności notarialnej. Nieodpłatnie przekazujemy wiadomości odnośnie świadczeń oferowanych przez kancelarię, ich kosztów oraz koniecznych dokumentach, które powinniśmy posiadać podczas wizyty w biurze. Dlatego zachęcamy do skontaktowania się z kancelarią: telefonicznie, za pomocą poczty e-mail lub osobiście w naszej siedzibie: ulica Świętojańska 43 lok. 25 - II piętro (wejście do kancelarii jest od ulicy J. Wybickiego). Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z literą prawa mają charakter dokumentu urzędowego. Za wykonywanie świadczeń notariusz pobiera wynagrodzenie, tak zwaną taksę notarialną, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku. Kancelaria Notarialna Cezary Jędrowicz z siedzibą w Gdyni dokonuje czynności w biurze, jeżeli jednak przemawiają za tym szczególne okoliczności, może je wykonać także w innym miejscu.

Notariusz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku (Dz. U. z 2014r. poz.164 ze zm.) dokonuje następujących czynności i notarialne: 

 • sporządza akty notarialne (m.in. umowy sprzedaży (w tym warunkowe i przedwstępne), umowy darowizny, umowy zamiany, umowy przeniesienia prawa własności, umowy ustanowienia odrębnej własności, umowy zniesienia współwłasności, umowy o dział spadku, umowy dożywocia, umowy majątkowe małżeńskie, umowy o podział majątku wspólnego małżonków, umowy spółek prawa handlowego, ustanowienia hipoteki, służebności gruntowe, osobiste i przesyłu,
 • Sporządza akty poświadczenia dziedziczenia,
 • Sporządza poświadczenia (własnoręczności podpisu, zgodności odpisu wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem, daty okazania dokumentu - data pewna, pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu),
 • Doręcza oświadczenia,
 • Spisuje protokoły (m.in. protokoły zgromadzeń ze zwyczajnych i nadzwyczajnych zgromadzeń wspólników spółki z o.o. , zgromadzeń akcjonariuszy spółek akcyjnych, protokoły otwarcia i ogłoszenia testamentu),
 • Sporządza protesty weksli i czeków,
 • Przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
 • Sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów,
 • Sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
 • Składa wnioski o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej,
 • Sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

 H.

 

Szybki kontakt:

Notariusz Cezary Jędrowicz

ul. Świętojańska 43 lok. 25
81-391 Gdynia(wejście od ulicy J. Wybickiego)

ZADZWOŃ:
+48 58 354 32 79
+48 512 959 311

Email:
cezary.jedrowicz@gdin.pl